Kto może zostać radcą prawnym?

Dzisiaj zajmować będziemy się tematyką związaną z zwodem radcy prawnego...

Kto może zostać radcą prawnym?

Dzisiaj zajmować będziemy się tematyką związaną z zwodem radcy prawnego. Jak wiadomo osoby te mają podobne uprawnienia do adwokata, prawnika. Tak naprawdę za wyjątkiem spraw z prawa karnego czy też postępowania skarbowego nie możemy mówić tutaj o wielkich różnicach. Jednak należy oczywiście poznać wszelkie kwestie związane z tym kto może zostać takim specjalistą, jaka jest droga prowadzą do zawodu radcy prawnego, co należy wykonać, czym się trzeba cechować.

Na listę radców prawnych mogą zostać wpisane osoby które ukończyły studia prawnicze w Polsce lub w krajach które są uznawane przez nasz kraj. Osoby takie muszą mieć pełni praw publicznych, posiadać winny pełną zdolność czynności prawnych. Również aby zostać radcą prawną trzeba odbyć aplikację radcowską i mieć za sobą egzamin radcowski.
Jeżeli już mowa o egzaminach to są pewne wyjątki gdzie nie trzeba się tym legitymizować aby mieć możliwość świadczenia usług jako radca prawny. Kogo to dotyczy? Profesorów i doktorów habilitowanych od nauk prawnych. Ludzi którzy przez minimum 3 lata piastowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Radcami prawnymi mogą zostać także osoby zajmujące stanowiska sędziego, prokuratora lub też adwokata czy notariusza.

Jak prezentuje się egzamin radcowski, kto może starać się o przystąpienie do niego?

Wszyscy doktorzy nauk prawnych, osoby które wcześniej pracowały jako referendarz sądowy, starszy referendarz sądowy lub też piastowały stanowiska asystentów sędziego lub prokuratora. Wszyscy którzy ukończyli studia prawnicze, jednak maksymalnie do 10 lat od ich ukończenia.
Sam egzamin składa się z formy pisemnej, na której to jest aż 150 pytań. Żeby przejść pozytywnie taki egzamin należy odpowiedzieć na 100 pytań. Sam egzamin przeprowadzany jest tylko raz do roku. Jego przygotowaniem zajmuje się komisja do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości. Nie oznacza to jednak, że całość przygotowana jest w jednym miejscu. Egzaminy odbywają się w całej Polsce, przy okręgowych izbach radców prawnych.